EN
RO
RUExperţii ONU în domeniul drepturilor femeilor familiarizaţi cu experienţa Programului ,,Lumea Deschisă” la Căuşeni

4 iunie 2012

 

La  24 mai 2012 or. Căuşeni a fost vizitat de grupul  de experţii ONU privind dicriminarea împotriva femeilor în legislaţie şi in practică  reprezentat de Kamala Chandrakirana şi   Eleonora Zielinsca.

Scopul vizitei a fost de a se documenta despre bunele practici existente în domeniul asistenţei şi protecţiei victimelor violenţei în familie, alte  forme de discriminare a femeilor. Reprezentantele ONU  au fost informate despre faptul că Republica Moldova dispune de o legislaţie bună în domeniu, ratificînd  Convenţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare față de Femei şi Protocolul Obţional în 1994 , asumîndu-şi obligaţiuni şi angajamente ce ţin de respectarea în totalitate a drepturilor omului.

Deci la nivel legislativ situaţia este favorabilă pentru protecţia eficentă  a drepturilor tuturor grupurilor de persoane, alta este situaţia în practică, manifestată prin faptul că în multe cazuri de discriminare a femeilor autorităţile publice locale şi centrale, alţi prestatori de servicii pentru femeii eşuează  în a asista şi  proteja eficient victimele discriminării în bază de gen și a le repune în drepturi.  În acest context   experţii ONU au fost  familiarizaţi despre experienţa şi bunele practici învăţate şi văzute în cadrul Programului ,,Lumea Deschisă”, practici implimentate cu succes în activitatea Procuraturii Căuşeni, care este preluată  şi de alţi colegi din organele de drept şi justiţie din alte regiuni ale Moldovei.

Am accentuat despre faptul că colegii americani, ce activează în domeniul anti-violenţă şi anti-trafic  implementează cu succes standardele internaţionale  în domeniu, dispun de posibilităţi financiare şi materiale suficiente pentru a activa în echipe mixte de intervenţie şi investigaţie, avînd rezultate bune,  atît de necesare şi pentru beneficiarii din Moldova.

În calitate de absolvent  al Programului LD 2011 îndemn  toţi absolvenţii să realizăm în condiţiile Moldovei experienţa învăţată, cunoştinţele  şi lecţiile învăţate să le aplicăm în practică, analizînd, acţionînd şi să luăm atitudine în fiecare caz concret, aşa cum procedează colegii americani, iar prin exemplul personal să schimbăm situaţia din Moldova în domeniul  cunoaşterii, promovării şi  protecţiei drepturilor omului.

Absolvent al Programului ,,Lumea Deschisă 2011
Procurorul Raionului Căuşeni
Consilier Juridic de rangul I ION OBOROCEANU

 

Previous news