EN
RO
RUAbsolventul Victor Koroli reprezintă Moldova la Belgrad - Proiectul „Incluziunea digitală a comunităților rurale”

29 februarie 2012

În perioada 28.02-03.03.2012 Absolventul LD 2011 Victor Koroli, reprezentînd Alianța Centrelor Comunitare de Acces la Informație și Instruire din Republica Moldova, a condus o delagație din Republica Moldova într-o vizită de studiu în Serbia. Delegația care a reprezentat Moldova la Belgrad a fost alcătuită din următorii membri:
Maria Boico, Center of Access to Information and Training Gratiesti (mun. Chisinau),
Valeriu Gorincioi, Community Center of Access to Information and Training Calarasi; High School Mihail Sadoveanu Calarasi,
Dumitru Lungu, Center for Implementation of new tehnology INT; Internet Consulting Ltd.,
Constantin Bandiu, Community Center of Access to Information and Training Pelinia (Drochia); NORTH Regional Development Agency.
Organizația gazdă - International Aid Network - Medjunarodna mreza pomoci (IAN) - SERBIA, a prezentat experiența sîrbă în domeniul antreprenoriatului social.
Pe parcursul vizitei am reținut mai multe bune practici:
Kosmos printing: Este o întreprindere de stat (!) creată special pentru a susține persoanele cu dizabilități. Aici există un ciclu complex de servicii în domeniul tipografiei: de la fază pre-press și pînă la producția finală (calendare, postere, cutii, plicuri, cărți de vizită etc.). Aici activează peste 60 de persoane cu dizabilități și un astfel de model este interesant pentru că el este unul incluziv și permite acestor persoane să se integreze și să se socialize. Aspect foarte important pentru Republica Moldova, ținînd cont de faptul că în republică există 175 mii de persoane cu dizabilități. Circa 120 mii (teoretic) ar putea lucra și mulți dintre ei își doresc să-și cîștige cu demnitatea pîinea. Astfel, statul ar trebui să susțină astfel de inițiative. Iar telecentrele, societatea civilă, în general, ar trebui să promoveze conceptul de „comandă socială" și să-și licențieze serviiciile și în acest domeniu.
EkoBaG: un exemplu interesant și neobișnuit. Un parteneriat între un agent economic și societatea civilă. Agenția de publicitate oferă gratuit materialul din care sunt excutate panourile publicitare (deja ieșite din circulație), iar ONG-ul reciclează acest material, confecționînd genți, poșete, salopete etc.
Nasa kuca: Este un centru de zi pentru 8-10 persoane cu dizabilități. În afară de activități de socializare, acest centru face livrare de produse alimentare. În special, pentru pauze de cafea și furșeturi. De asemenea, centrul deține și o mini-tipografie pentru producerea pungilor de hîrtie, ceea ce permite centrului să aibă venituri proprii.
În concluzie, am remarcat existența bunelor practici în domeniul antreprenoriatului social și a responsabilității sociale. Este un efort conjugat al statului, sectorului asociativ și al businessului. Este un domeniu în care societatea civilă din Moldova ar trebui să străduie mai mult. Nu numai din considerentul că acest tip de activitate poate fi privit și prin prisma asigurării durabilității asociațiilor obștești din Moldova, dar și din considerentul că promovează și dezvoltă o societate deschisă și incluzivă, creînd un habitat prietenos omului. În Republica Moldova, anterior au existat astfel de inițiative, prin efortul comunității donatorilor și prin inițiativa unor voluntari. Cert este că acum societatea civilă ar trebui să-și coalizele eforturile pentru a face presiuni asupra politicului și a legifera acestă formă de activitate. Accentul ar trebui pus pe dezvoltarea unei societăți deschise și crearea unor oportunități de dezvoltare. Iar antreprenoriat social înseamnă și incluziune și dezvoltare durabilă.
Vizita de studiu a fost realizată în cadrul proiectului „Incluziunea digitală a comunităților rurale" implementat de către organizația Educating for an Open Society Foundation (EOS) - ROMANIA, cu suportul financiar al East East: Partnership Beyond Borders Program of the Open Society Serbia and Soros Foundation-Moldova.
Partenerii proiectului au fost următoarele organizații: International Aid Network - Medjunarodna mreza pomoci (IAN) - SERBIA, Latvian Information and Communications Technology Association (LIKTA) - LATVIA, The Alliance of Access to Information and Training Community Centres of Moldova.


Pentru informații suplimentare despre vizită: http://icentru.wordpress.com/2012/02/28/1532/

 

 

Previous news