EN
RO
RUAbsolventul de onoare al lunii mai - Victoria CUJBA, Şef Direcţie Politici de Descentralizare, Cancelaria de Stat

22 mai 2013

Victoria CUJBA,
Şef Direcţie Politici de Descentralizare,
Cancelaria de Stat


În calitate de absolventă a Programului „LUMEA DESCHISĂ", compartimentul administraţie publică, Victoria Cujba promovează intens bunele practici, experienţa şi cunoştinţele privind gestionarea eficientă a serviciilor publice, cu aplicarea unor standarde avansate şi noi instrumente de lucru menite a consolida dialogul între administraţia publică centrală, locală şi cetăţeni.

 

Din perspectiva dezvoltării în Republica Moldova a unui sistem al administraţiei publice locale bazat pe principii recunoscute şi afirmate de-a lungul timpului în statele cu democraţie avansată, autentică, precum Statele Unite ale Americii, Doamna Cujba acordă o atenţie deosebită în activitatea profesională abordărilor bazate pe respectarea Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen.

 

Activităţile implementate la iniţiativa Victoriei Cujba pe segmentul administraţie publică locală se caracterizează prin aplicarea unor practici noi pentru sporirea participării publice a cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor, în special a grupurilor vulnerabile sau marginalizate. Astfel, mesajele prioritare promovate de Victoria se referă la necesitatea implicării tuturor membrilor comunităţilor locale în procesul de luare a deciziilor, care ulterior afectează viaţa cotidiană a fiecăruia dintre noi.

 

O atenţie sporită Victoria acordă iniţiativelor privind responsabilizarea atît la nivelul autorităţilor publice alese, a funcţionarilor publici, cît şi la nivelul cetăţeanului individual, accentuînd necesitatea dezvoltării spiritului de responsabilitate civică, activism, iniţiativă şi voluntariat în rîndurile tuturor membrilor comunităţii.

Mai multe proiecte în domeniul administraţiei publice locale, descentralizării şi autonomiei locale au fost realizate cu succes de echipa coordonată de Victoria Cujba, cu aplicarea unor noi metodologii şi abordări, care ulterior au fost recomandate drept practici de succes la nivel naţional şi internaţional.

 

În context, putem menţiona:

 

  • Abordarea aplicată la elaborarea Strategiei Naţionale de Descentralizare prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen, prezentată drept experienţă de succes în cadrul Forumului Global al Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, desfăşurat în Costa-Rica;
  • 60 proiecte de consolidare a capacităţilor şi dezvoltare durabilă a comunităţilor locale, primăriilor şi consiliilor alese în cadrul Programului Comun Dezvoltare Locală Integrată, implementat de Guvernul Republicii Moldova prin intermediul Cancelariei de Stat cu asistenţa partenerilor internaţionali - Ambasada Suediei, PNUD Moldova, UNWOMEN;
  • Desfăşurarea Programului de Formare Profesională în Descentralizare pentru autorităţile publice centrale şi locale din Republica Moldova în cadrul Academiei de Administrare Publică cu participarea Institutului Internaţional de Management a Universităţii Erasmus din Rotterdam, Olanda;
  • Elaborarea Ghidului Alesului Local cu argumentarea raţionamentelor abordării programelor de descentralizare din perspectiva Drepturilor Omului;
  • Desfăşurarea Primei Conferinţe Naţionale privind cooperarea inter-comunitară;
  • Desfăşurarea Conferinţei cu participare internaţională „Reforma de Descentralizare: de la Strategie la acţiuni" (evenimente reflectate pe pagina oficială destinată descentralizării www.descentralizare.gov.md );
  • Conlucrarea cu experţii Consiliului Europei în cadrul Comitetului Democraţie Locală şi Regională, Strasbourg, Franţa, în calitate de expert din partea Republicii Moldova;
  • Participarea la emisiuni teleradio, dedicate subiectelor descentralizării, autonomiei locale, abordărilor privind Drepturile Omului şi Egalităţii de Gen - 2 emisiuni „Bună seara" de Mircea Surdu; 2 emisiuni Reporterul de Gardă de Alina Radu; 2 emisiuni Radio Moldova „Spaţiul public" de Maria Trifan, emisiune „Aici TV", intervenţii în ziare locale prin intermediul Asociaţiei Presei Independente API; publicaţii în buletinul „Funcţionarul Public" al Academiei Administraţiei Publice de pe lîngă Preşedintele Republicii Moldova; comunicate informative în domeniul descentralizării şi autonomiei locale etc.
  • Publicaţii şi materiale pentru conferinţe ştiinţifico-practice cu participare internaţională în contextul cercetărilor pentru teza de doctor la specialitatea „Organizare şi dirijarea în instituţiile publice; servicii publice" la tema „Politicile de descentralizare: oportunităţi pentru Republica Moldova" - „Consolidarea capacităţilor administraţiei publice locale în contextul politicilor de descentralizare"; "Abordarea politicilor de descentralizare prin prisma Drepturilor Omului şi Egalităţii de Gen"; „Reforma de descentralizare - platformă pentru asigurarea Drepturilor Omului la servicii de calitate" etc.
  • Participarea la Conferinţa internaţională din Stockholm, Suedia „Dezvoltare economică prin asigurarea egalităţii de Gen", expert în panelul statelor membre ale Partenereatului Estic (12-14 mai 2013).

 

 

 

Previous news
24 iunie 2016
Consiliile Americane pentru Învăţămînt Internaţional din Moldova anunță deschiderea concursului de selecție a participanților la Programul de Stagiu Legislativ în SUA, runda 1 octombrie – 15 noiembrie 2016
20 august 2016