EN
RO
RUConsiliile Americane colaborează cu ASEM pentru a organiza Conferința Internațională Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI – lea

22 martie 2012

Consiliile Americane pentru Învățămînt Internațional din Moldova în colaborare cu Catedra de Limbi Moderne de Afaceri a Academiei de Studii Economice din Moldova și partenerii internaționali: Academia de Studii Economice București, România, Alianța Franceză din Moldova, iEARN și ETRC vă invită să participați la Conferința Internațională cu genericul:

 

Predarea limbajelor de specialitate în secolul al XXI - lea:

achiuri și perspective


în data de 7 aprilie, 2012, în incinta ASEM, Chișinău, str. Bănulescu-Bodoni 61

 

Sunt invitați să participle la conferinţă cadrele didactice şi ştiinţifice din învățământul universitar și pre-universitar, voluntari ai Corpului Păcii din ţară şi de peste hotare.

 

Limbile de lucru: româna, engleza, franceza, rusa


Axe tematice :

 

 Provocările mileniului în materie de limbi şi difersificarea ofertei lingvistice

 Opţiuni metodologice pentru predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

 Dimensiunea lingvistică şi psihopedagogică a predării/învăţării limbajelor de specialitate

 Finalităţi şi tipuri de evaluare

 Utilizarea tehnologiilor informaţionale şi de comunicare în procesul de predare/învăţare a limbajelor de specialitate

 Abordare transdisciplinară în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

 Componenta terminologică şi sociolingvistică în predarea/învăţarea limbajelor de specialitate

 Portofoliul lingvistic

 Management educaţional şi elaborare curriculară


Comitetul Științific

 

- Ana BONDARENCO, profesor universitar, doctor habilitat în filologie (Universitatea de Stat din Moldova)
- Vladimir Guțu, profesor universitar, doctor habilitat (Universitatea de Stat din Moldova
- Galina Burdiniuc, , profesor universitar, doctor habilitat (Institutul de Formare Continuă, Moldova)
- Gheorghe Moldovanu, profesor universitar, doctor habilitat (Acadmia de Studii Economice a Moldovei)
- Corina Cilianu-Lascu, profesor universitar, doctor habilitat (Acadmia de Studii Economice București, România)

 

Vă rugăm să expediaţi titlul şi rezumatul comunicării în format electronic (100 -150 cuvinte) pe adresa conferenceasem@gmail.com până la 30 martie 2012

 

FORMULARUL DE PARTICIPARE poate fi găsit pe blog-ul oficial al evenimentului http://conferintaasem.wordpress.com/conference-info-2/

 

Previous news