EN
RO
RUAnunț Jurnalul TENDINȚE MODERNE ȘI RESURSE PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRĂINE

1 ianuarie 2018

Multstimaţi profesori de limbi străine,

Avem plăcerea de a vă invita să prezentaţi un articol metodologic, plan de lecţie, sau plan al unei activităţi extracuriculare pentru a fi publicat în revista

TENDINŢE MODERNE ŞI RESURSE PENTRU PROFESORII DE LIMBI STRĂINE

publicat de către Consiliile Americane din Moldova şi înregistrat oficial la Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova la data de 7 noiembrie 2012.

Revista este:
• publicaţie cu caracter practic pentru cei care activează în domeniul predării limbilor engleză, română sau rusă ca limbă străină;
• dedicat publicării lucrărilor practice şi din diferite aspecte ale limbilor engleză / română / rusă şi nu este limitat în predarea şi învăţarea acestor limbi ca limba străină;
• varietate de interese interdisciplinare practice, îndeosebi în următoarele domenii: psihologia şi sociologia studierii şi predării limbii, testarea şi evaluarea, pregătirea profesională, elaborarea şi dezvoltarea curriculei, metodele de instruire, materialele, tehnicile şi standartele profesionale;
• publicaţie on-line pe www.americancouncils.md/news/1136.

Tot ce publicaţi în Jurnal poate fi inclus în CV-ul dvs. drept publicaţie oficială.

Găsiţi, vă rog, ataşate cerinţele pentru prezentarea articolelor.

Email adresa pentru a trimite articolele - marina@americancouncils.md.

Data limită pentru prezentarea materialelor pentru a 16-a ediţie -31 mai 2018.

Aşteptăm publicaţiile dumneavoastră!

* Vă rugăm să distribuiţi această informaţie printre colegi, la instituţiile în care activaţi, în oficii şi catedre.

Cerinţele pentru prezentarea articolelor

-română ,

-engleză

-rusă .


Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 13, 2016

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 12, 2016

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 11, 2015

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 10, 2015

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 9, 2015

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 8, 2015

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 7, 2014

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 6, 2014

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 5, 2014

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 4, 2014

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 3, 2014

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 2, 2013

Modern Trends and Resources for Teachers of Foreign Languages Journal - Issue 1, 2013


Previous news
Raportul anual al Consiliilor Americane pentru Invățământ Internațional din Moldova pentru anul 2017 în română sau in rusă
20 august 2016
5 mai 2016