EN
RO
RUExtinderea relaţiilor de parteneriat cu Baroul Statului New Mexico

January , 30 2014

Vladimir PALAMARCIUC,
preşedintele Asociaţiei Tinerilor Avocaţi din cadrul Uniunii Avocaţilor din Republica Moldova,
asociat la Biroul de Avocaţi „Ţurcan Cazac"

 

În perioada 4 octombrie – 5 noiembrie 2013, am avut deosebita ocazie să particip la un stagiu profesional în cadrul Baroului Statului New Mexico („SBNM”).

 

Sediul SBNM este situat în oraşul Albuquerque şi are peste 9000 de jurişti calificaţi în profesie. Numărul celor care practică şi sunt incluşi în lista juriştilor activi este de peste 6000. Statul New Mexico are o populaţie de aproximativ 2 milioane.

 

În statul New Mexico există doar o facultate de drept, în cadrul Universităţii de Stat din New Mexico. Pentru a deveni student la această facultate candidaţii urmează să posede studii superioare într-un alt domeniu.

 

În New Mexico, ca şi în alte state din SUA, funcţionează un sistem unic de accedere în profesia juridică. Acesta presupune că absolvenţii şcolii de drept, pentru a obţine statutul de „lawyer” (jurişti calificaţi în profesie), urmează să susţină examenul de calificare – „Bar Exam”. Examenul de calificare include 2 etape, un test şi o lucrare scrisă. Totodată, comisia de examinare, care este formată pe lângă Curtea Supremă de Justiţie a statului New Mexico, urmează să verifice şi alte condiţii (spre exemplu, reputaţia candidatului), după care emite decizia de admitere în profesie.

 

Regulile profesiei nu stabilesc necesitatea de a desfăşura stagiu profesional pentru accedere în profesie. Totuşi, după obţinerea licenţei, tinerii avocaţi, pe lângă activitatea lor profesională, au obligaţia de a coopera pe parcursul unui an cu un avocat cu experienţă („Mentorship Program”).

 

După susţinerea examenului de calificare, persoanele pot să practice dreptul fie individual, fie să se asocieze în cadrul birourilor asociate de avocaţi. Totodată, cei care au trecut de examenul de calificare au dreptul de a candida la funcţia de judecător, să activeze în calitate de apărător garantat de stat („Public Defender / Defense Attorney” – instituţie similară cu avocatul care prestează asistenţă juridică garantată de stat în Republica Moldova) sau să reprezinte statul în procese judiciare în calitate de funcţionar la „District Attorney Office” (funcţie care poate fi comparată cu instituţia procurorului în Republica Moldova).

 

SBNM are o structură organizatorică foarte complexă, care include organele de conducere care au întâlniri ordinare o dată în trimestru (Consiliul de Administrare şi Prestatale şedintele), 12 comitete care se preocupă de abordarea şi promovarea aspectelor de administrare a justiţiei şi profesiei juridice (de ex., Comitetul pentru metode alternative de soluţionare a litigiilor; Comitetul pentru răspunderea şi asigurarea profesională a avocaţilor etc.), 20 de secţii care abordează probleme de drept material şi procedural (de ex., Secţia pentru dreptul familiei; Secţia pentru dreptul proprietăţii intelectuale; Secţia pentru insolvabilitate etc.), 3 diviziuni (Diviziunea Avocaţilor Seniori, Diviziunea Avocaţilor Tineri, Diviziunea Para-juriştilor).

 

Calitatea de membru în Diviziunea Avocaţilor Tineri este obligatorie pentru cei care nu au atins vârsta de 40 ani sau cu activitatea profesională de până la 5 ani. Diviziunea Tinerilor Avocaţi este reprezentată în organelle de conducere a baroului şi se implică activ în activităţile curente de dezvoltare a profesiei juridice şi acordare a asistenţei juridice populaţiei.

 

Toată activitatea curentă a SBNM este efectuată de către aparatul său administrativ, care include Directorul Executiv, Consultantul General al baroului şi alt personal de conducere şi auxiliar în număr de, aproximativ, 30 de persoane. Aparatul administrativ are un rol foarte important şi contribuie la asigurarea necesităţilor curente a membrilor profesiei. Ca o concluzie comparativă, aparatul administrativ poate fi echivalat cu instituţia secretarului general reglementată de legislaţia ţării noastre.

 

Reprezentanţii SBNM şi, în special, îndrumătorul stagiului meu, Richard Spinello – Consultantul General al SBNM –, au fost foarte receptivi în furnizarea de informaţii şi de asigurare a multor activităţi de interacţiune cu instituţiile de drept locale şi reprezentanţii acestora (SBNM; Instanţe de judecată, inclusiv Curtea de Apel şi Curtea Supremă de Justiţie; Facultatea de Drept; Birou de Avocaţi; jurişti care practică dreptul pe teritoriul popoarelor indigene pueblos ş.a.).

 

Pe parcursul stagiului s-a stabilit o relaţie profesională foarte reuşită cu SBNM şi am convenit cu reprezentanţii baroului cu privire la cooperarea de viitor asupra unor proiecte comune dintre SBNM şi Uniunea Avocaţilor din Moldova şi menţinerea relaţiilor de colaborare.

 

Desfăşurarea stagiului a avut loc în cadrul programului „Legislative/Professional Fellows Program” finanţat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii şi administrat de organizaţia American Councils. Selectarea participanţilor pentru participarea la program în toamna 2013 a avut loc pe baza unui concurs în cadrul căruia au fost aleşi 2 participanţi din Moldova.

Previous news